Image

Centrul de presă

Anunț cu privire la desfășurarea licitației „cu strigare” a activelor neutilizate pentru data de 02 noiembrie 2022

S.A. „RED-Nord” și SRL „RILICI-COMPANI” anunță desfășurarea licitației „cu strigare” de realizare a activelor neutilizate, pentru data de 02 noiembrie 2022, ora 14:00, în incinta S.A. „RED-Nord”, sala de ședințe, pe adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180/A, după cum urmează:

Nr. lotului

Bunul expus la licitație cu strigare

Cantitatea, unit.

Prețul inițial de expunere la licitație (lei), inclusiv TVA

Lotul nr.1

Microbuz UAZ-2206, BL CG-825

1

18462,5

Lotul nr.2

Camion furgon UAZ-3741,BL CC-096

1

18462,5

Lotul nr.3

Specială furgon GAZ 66,BL AH 414

1

29862,5

Lotul nr.4

Mașina de forat GAZ 66, BL AH 662

1

44062,5

Lotul nr.5

Excavatorul ЮMЗ BL A 104

1

38962,5

Lotul nr.6

Specială furgon GAZ 66,BL AH 622

1

39862,5

Lotul nr.7

Specială furgon GAZ 66,BL AH 687

1

44062,5

Lotul nr.8

Specială furgon ZIL ГАЯ-133,BL BM

1

68962,5

Lotul nr.9

Microbuz furgon UAZ-3909,EIR-073

1

18062,5

Lotul nr.10

Autoturism GAZ-3110, LRL 447

1

10162,5

Lotul nr.11

Camion furgon UAZ-2374102,SDN 515

1

16662,5

Lotul nr.12

Microbuz VOLKSWAGEN ED AT 415

1

16562,5

Lotul nr.13

Camion furgon UAZ-31512012,DN AB 601

1

15662,5

Lotul nr.14

Camion furgon UAZ-3909,ED AW 754

1

14762,5

Lotul nr.15

Camion furgon UAZ-315146,DN AG 278

1

19462,5

Lotul nr.16

Camion furgon UAZ-3909,DN AH 031

1

16662,5

Lotul nr.17

Autocamion  GAZZ-3306,DN AC 665

1

15762,5

Lotul nr.18

Camion furgon UAZ-39629,ED AK 750

1

11762,5

Lotul nr.19

Specială furgon ZIL 431412,BL AH 625

1

56862,5

Lotul nr.20

Specială furgon ZIL 431412,BL AH 613

1

56862,5

Achitarea prețului lotului se efectuează în termen de 7 zile.

Pentru a fi admişi la licitaţia „cu strigare”, participanţii sunt obligaţi să prezinte până la data de 01.11.2022, ora 14:00, pe adresa mun. Bălţi, str. Independenţei, 33, of. 312:

  1. Cererea de participare la licitaţie (se completează la momentul depunerii conform modelului stabilit);
  2. Actele de identitate ale participantului, după cum urmează:
    • persoanele juridice: copia extrasului din Registrul de stat;
    • persoanele fizice: copia buletinului de identitate;
  3. Documentul de plată care confirmă transferul acontului pentru fiecare lot în parte şi a taxei de participare la licitaţie;
  4. După caz, procura autentificată în modul stabilit de lege pentru participare la licitaţie.

 Taxa de participare la licitație pentru persoanele fizice - 600 lei, iar pentru persoanele juridice - 1200 lei, precum şi acontul în valoare 10% din preţul inițial al lotului urmează a fi transferate la contul de decontare IBAN-MD60AG000002251211026978 în BC „Moldova-Agroindbank” S.A., SRL „Rilici-Compani”, c/f 1004602001772 sau în casieria SRL „Rilici-Compani”.

Solicitanții au posibilitatea de a lua cunoștință cu bunurile expuse la licitație printr-o programare la numărul de telefon: 069676043. 

Informaţii privind licitaţia SRL „Rilici-Compani”: 069176725.

 

 

 

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"