Image

Cancelaria, subordonată în mod nemijlocit directorului general,  este unul dintre reperele informaționale ale întreprinderii, care recepționează solicitările destinatarilor și le direcționează către adresați.

În componența Cancelariei se încadrează:

  1. Specialistul Relații cu Publicul, care desfășoară activități de conturare a imaginii publice și menținerea imaginii pozitive a întreprinderii în mediul extern. Echipa desfășoară activități de scriere și editare a materialelor informative, cultivă și menține relații optime de colaborare cu mass-media și asigură comunicarea eficientă cu publicul.
  2. Arhiva S.A. „RED-Nord”, a cărei sarcină primordială este organizarea și menținerea documentelor depozitate. Asigură copertarea, asortarea acestora și urmărește valabilitatea păstrării documentelor.
  3. Asistent-manager, care organizează lucrările de secretariat în conformitate cu Regulile de întocmire a documentelor organizatorice și a Instrucțiunilor-tip cu privire la desfășurarea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și în cele ale autoadministrării locale ale R.M. Printre sarcinile asistent-managerului se numără  planificarea agendei de activitate a directorului general și întocmirea proceselor verbale.
©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"