Image

Serviciu audit intern este o subdiviziune subordonată direct directorului general.

Misiunea SAI este de a realiza o activitate obiectivă și independentă, prin acordarea serviciilor de consultanţă şi asigurare privind evaluarea eficacităṭii sistemului de manangement financiar ṣi control intern al entității. Serviciul oferă recomandări de îmbunătățire, pentru a contribui la obţinerea unui plus de valoare.

Pentru atingerea obiectivelor sunt planificate și realizate misiuni de audit privind corespunderea operaţiunilor economico-financiare, exactității evidenţei contabile în întreprindere, operaţiunilor de casare a fondurilor fixe şi a altor active, modelului de evidenţă, inventariere şi protejare a activelor, corectitudinii procesului în care se desfășoară achiziţiile, licitaţiile și investițiile organizate de către S.A. „RED-Nord”.

 

Șef  Serviciului audit intern                                      

Valeriu Pogor

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"