Image

Grupul exploatare imobile clădirilor și edificiilor activează în cadrul întreprinderii cu scopul de a îmbunătăți calitatea și aspectul clădirilor și al edificiilor administrative, pentru ca acestea să se menţină în stare bună cât mai mult timp posibil.

 În atribuțiile acestui serviciu se încadrează tot complexul lucrărilor de reparație capitală, reparație  curentă și exploatarea clădirilor, crearea şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru angajaţi şi menţinerea în stare satisfăcătoare  a încăperilor, căilor de acces şi teritoriului aferent. GRECE activează conform planului anual, investițional întărit de ANRE și planului anual de reparații curente aprobat de administrația  S.A. „RED Nord”.

 

   Șef GRECE-Grupul exploatare imobile

   Victor Barbău

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"