Image

Lucrul în instalațiile sau echipamentele aflate sub tensiune este extrem de periculos. Crearea unor condiții prielnice și sigure de muncă depinde în mare parte de echipamentele de protecție.

Nivele de tensiune mai mari de 600V cauzează un debit mai mare de curent. Acest lucru duce la deteriorarea dielectrică a pielii, scăderea rezistenței naturale permițând curentului să circule liber prin corp.

Din acest motiv instalațiile și echipamentele de înaltă tensiune prezintă un pericol mult mai mare decât echipamentele electrice de joasă tensiune, iar o intervenție în aceste instalații trebuie să se realizeze numai de către persoane calificate și pregătite corespunzător pentru acest nivel de tensiune.

Un mediu de lucru sigur nu este întotdeauna suficient pentru a controla potențialele pericole electrice. Trebuie sa fim precauți și să lucrăm în condiții de siguranță respectând normele, verificând factorii de risc specifici locului de munca.

Dacă lucrați în domeniul instalațiilor electrice, vă prezentăm 21 de reguli de aur care vă vor ajuta să controlați riscurile de rănire sau deces prin electrocutare:

 

Regula nr. 1

Evitați contactul cu circuite electrice sub tensiune. 

 

Regula nr. 2

Tratează toate circuitele și aparatele electrice ca și în cazul în care ar fi sub tensiune.

 

Regula nr. 3

Întrerupeți alimentarea cu energie electrică înainte de orice intervenție asupra unui echipament sau instalație electrică.

 

Regula nr. 4

Utilizați numai scule electroizolante atunci când lucrați în instalații electrice.

 

Regula nr. 5

Vă recomandăm să îndepărtați inelele, brățările sau alte tipuri de bijuterii metalice când interveniți într-o instalație electrică. Luați aminte, ne poate salva viața!

 

Regula nr. 6

Atunci când totuși este nevoie să lucrați sub tensiune, asigurați-vă că mâinile sunt uscate, purtați mănuși și echipamente de protecție electroizolante.

 

Regula nr. 7

În cazul în care sunteți în situația să lucrați sub tensiune dar nu purtați mănuși de protecție, lucrați cu o singură mână, păstrând-o pe cealaltă în buzunar. Această măsură de precauție reduce posibilitatea producerii unor accidente care au drept rezultat trecerea curentului prin cavitatea toracică.

 

Regula nr. 8

Evitați pe cât posibil utilizarea echipamentelor electrice în zonele cu umiditate ridicată.

 

Regula nr. 9

În cazul în care apa sau un produs chimic este vărsat pe un echipament electric, opriți lucrul, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și nu mai utilizați acest echipament până când acesta nu a fost verificat din punct de vedere al electrosecurității.

 

Regula nr. 10

În cazul în care o persoană vine în contact cu un conductor electric aflat sub tensiune, nu atingeți echipamentul, cablul de alimentare sau persoana. Pastrați-vă calmul pentru a nu complica și mai mult situația și deconectați în cel mai scurt timp sursa de alimentare.

 

Regula nr. 11

Echipamentele electrice și electronice care sunt sursa unor „furnicaturi”, trebuie sa fie urgent deconectate și raportate cu promtitudine pentru reparații și verificări.

 

Regula nr. 12

Dacă dispozitivul de protecție al unui circuit semnalează un defect întrerupând alimentarea, nu încercați corectarea acestei erori prin înlocuirea dispozitivului cu unul de o valoare mai mare.

 

Regula nr. 13

Înainte de a începe lucrul în apropierea condensatorilor, scurtcircuitați terminalele pentru a preveni șocul electric.

 

Regula nr. 14

Niciodată nu atingeți echipamentele sau alte aparate electrice utilizate la lucru de alte persoane.

 

Regula nr. 15

Izolați toate contactele electrice sau alte părți ale instalației electrice, astfel încât nimeni să nu poată veni accidental în contact cu ele.

 

Regula nr. 16

Nu interveniți niciodată asupra echipamentelor sau instalațiilor electrice atunci când podeaua este umedă, mâinile, picioarele, sau corpul este transpirat.

 

Regula nr. 17

Atunci când este necesară verificarea unor echipamente electrice prin atingere, faceți acest lucru cu dosul palmei, astfel încât în cazul unui șoc electric contracția mâinii să nu ducă la prinderea/lipirea de echipamentul său conductorul sursa.

 

Regula nr. 18

Nu depozitați lichide inflamabile sau neinflamabile în apropierea sau pe echipamentele electrice.

 

Regula nr. 19

La deconectarea unor circuite de forță, circuitele de comandă pot ramâne sub tensiune. Verificați și asigurați-vă că ați citit cu atenție schema de distribuție.

 

Regula nr. 20

Nu lăsati nesupravegheate echipamente electrice sub tensiune.

 

Regula nr. 21

Nu purtați haine largi sau nu interveniți în instalații purtând camașă sau tricou cu mâneca scurtă. Fiți îmbrăcați adecvat, comportați-vă cu responsabilitate.

©2024 RED-Nord Toate drepturile rezervate

Contacte

Republica Moldova, MD-3100,
m. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 "A"